Kąclowa

Kurs pierwszej pomocy i AED

Strona poświęcona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej

Kurs pierwszej pomocy i AED

22 lutego 2020 r. w miejscowości Stróże odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED. Warsztaty takie mają na celu przypomnienie informacji na temat prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi urządzenia AED.

defibrylator AED

Dzięki tej wiedzy oraz sprzętu, która nasza jednostka została wyposażona w ostatnim czasie, nasi strażacy będą mogli efektywniej pomagać tym, którzy będą tego potrzebowali.