Aktualności 2019

Procesja Rezurekcyjna 2019

Straż Przy Grobie Pańskim

5.04.2019 (godz. 22.17) – substancja ropopochodna na jezdni

10.02.2019 – Pożar stolarni oraz budynków gospodarczych w miejscowości Gródek.

Budynek niestety spłonął doszczętnie. Akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr, który potęgował pożar zabudowań. Akcja gaśnicza trwała 3,5 godziny. Nikt z osób w pożarze nie odniósł obrażeń. W akcji brało udział kilka jednostek z okolicznych miejscowości, PSP Nowy Sącz oraz Policja.

Zaproszenie na zebranie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej serdecznie zaprasza wszystkich członków OSP, MDP, sympatyków pożarnictwa oraz wszystkich mieszkańców na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok. Spotkanie odbędzie się 12.01.2019 r. (sobota) w remizie strażackiej  o godz. 15:00.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

• Obecność członków OSP jest obowiązkowa.
• Członkowie OSP posiadający mundur galowy są zobowiązani do jego założenia.

23.12.2018 – Kąclowa DW 981- zderzenie dwóch pojazdów

Kolejni druhowie OSP ukończyli szkolenie Podstawowe

W dniu 5 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie Biała Wyżna zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie ukończyło 32 strażaków z miasta i gminy Grybów w tym dwóch druhów naszej jednostki: Jan Święs i Michał Grybel. Podczas szkolenia trwającego 126 godzin strażacy przyswoili wiedzę niezbędną do uczestnictwa w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy złożyli przyrzeczenie na sztandar i zostali pełnoprawnymi strażakami ratownikami OSP.

Szkolenie dowódców OSP

W dniu 4 grudnia br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu zostało zakończone szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (Dowódców OSP). Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi.  Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy  Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 41 druhów. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. W szkoleniu wzięli udział druhowie jednostek OSP z terenu powiatu nowosądeckiego. Tym samym kolejny druh naszej jednostki Główczyk Paweł nabył umiejętności i kwalifikacje Kierującego Działaniami Ratowniczymi OSP.

Uroczyste Posiedzenie Zarządu ZOSP Nowy Sącz w Podegrodziu

Dnia 01 grudnia 2018 w Podegrodziu odbyło się uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu. Wydarzenie to związane było z 20 rocznicą powstania oddziału powiatowego i 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział w tej ważnej uroczystości wzięło ok. 300 osób zaproszonych, zarówno przedstawicieli  samorządów terytorialnych,  strażaków ze Słowacji jak i strażaków reprezentujących swoje oddziały. Z każdej jednostki  OSP powiatu nowosądeckiego (ponad 100) uczestniczył jeden przedstawiciel  wraz z jednym reprezentantem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Relacje z posiedzenia można zobaczyć na:

Starosądeckie.info 

Podegrodzkie.info

Gazeta Krakowska

 Kalendarz OSP Kąclowa na 2019 rok gotowy!

24.09.2018 – Drzewo powalone na jezdnię (Florynka)

21.09.2018 – Wypompowanie zanieczyszczonej wody ze studni (Kąclowa)

24.08.2018 – Pożar w budynku mieszkalnym – Grybów os. Biała Wyżna

10.08.2018 – Rozpoznanie zagrożenia od owadów błonkoskrzydłych

TRENING ALARMOWANIA

W dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening alarmowania.

 „W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syren w okresie trzech minut)”.

XIX pielgrzymka strażaków z powiatu nowosądeckiego do Bazyliki św. Małgorzaty

W niedzielę 29 lipca Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej wzięli udział w  XIX  pielgrzymce strażaków z powiatu nowosądeckiego do Bazyliki św. Małgorzaty w ramach dorocznego odpustu ku czci Przemienia Pańskiego. Organizatorami pielgrzymki był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu oraz Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu. Uroczysta  Msza Święta sprawowana była  w intencji wszystkich  strażaków PSP, OSP, emerytów  i rencistów oraz i ich rodzin. Kompanię honorową na uroczystość wystawiła  Komenda Miejska PSP i Zarząd Oddziału  Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Grybowie. Pododdziałom towarzyszyła  orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy.

Zaproszenie na pielgrzymkę

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu, Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu wraz z Ks. Proboszczem Parafii św. Małgorzaty
      S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A J Ą
Na XIX  pielgrzymkę strażaków z powiatu nowosądeckiego do Bazyliki św. Małgorzaty w dniu  29 lipca 2018 r./niedziela/ w ramach dorocznego odpustu ku czci Przemienia Pańskiego.
Uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich  strażaków PSP, OSP, emerytów  i rencistów oraz i ich rodzin odprawiona zostanie na placu przy Bazylice Św. Małgorzaty o godz. 7.30.
Kompanię honorową wystawi Komenda Miejska PSP i Zarząd Oddziału  Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Grybowie. Pododdziałom towarzyszyć będzie  orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy.
Zbiórka strażaków OSP, PSP, emerytów i rencistów i ich rodzin, delegacji, pocztów sztandarowych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, orkiestry OSP Tęgoborze na parkingu przy ulicy Grybowskiej /rynek maślany/ o godz. 7.00, skąd po sformowaniu szyku nastąpi przemarsz na plac celebry.
Liczymy na obecność wszystkich sztandarów z jednostek OSP powiatu nowosądeckiego.
Obowiązuje mundur galowy!!

Zbiórka druhów OSP Kąclowa – 29.07.2018 o godz. 6.15 przy budynku Remizy.

19.07.2018 – woda zalewa budynek szkoły

2.07.2018 – wypompowanie zanieczyszczonej wody ze zbiornika (Kąclowa)

29.06.2018 – Wypadek motocyklisty (Kąclowa)

29 czerwca OSP Kąclowa została zadysponowana do wypadku. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy mężczyznę, który z dużymi obrażeniami ciała leżał w rowie w odległości ok. 30 m od pojazdu (kłada) którym kierował. W stanie ciężkim został odtransportowany przez karetkę Zespołu Ratownictwa Medycznego do szpitala. W działaniach uczestniczyli: OSP KSRG Grybów – Biała, OSP Kąclowa, JRG1 Nowy Sącz, Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja

21.06.2018 – Wycięcie barszczu sosnowskiego (Kąclowa)

Dziś (21.06.2018) druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej usuwali niebezpieczną roślinę w Kąclowej. Roślina występuje w całej Polsce i jest teraz w fazie kwitnienia. Kontakt z nią może powodować rozległe poparzenia skóry.

Po przybyciu na miejsce stwierdzono  rosnące rośliny o wysokości około 3 metrów. Z uwagi na fakt, że jest to jedna z najsilniej toksycznych roślin występujących w Polsce, usunięto ją przy użyciu sprzętu ochrony układu oddechowego  – informują strażacy.

Barszcz Sosnowskiego to gatunek rośliny zielnej należący do rodziny selerowatych. Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach w środkowej i wschodniej części Europy. Łodyga może osiągnąć nawet 4 m wysokości przy średnicy do 10 cm. Najbardziej niebezpieczne są wydzielane przez barszcz Sosnowskiego olejki eteryczne. Ich kontakt ze skórą wywołuje poważne oparzenia, które są bardzo bolesne i zostawiają na ciele blizny.

06 CZERWCA 2018 GODZ. 12:38 KĄCLOWA
– KOLIZJA SAMOCHODÓW 

Kolizja dwóch samochodów osobowych, w wyniku której jedna osoba poszkodowana (dziecko) została odtransportowana do szpitala na obserwację. Ruch odbywał się wahadłowo.

W działaniach uczestniczyli: OSP KSRG Grybów – Biała, OSP Kąclowa, JRG1 Nowy Sącz, Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2018

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2018 odbyły się 19 maja 2018 roku. Rozpoczęła je Msza święta odprawiona w intencji strażaków w Bazylice Kolegiackiej Św. Małgorzaty. Po mszy na placu przed Bazylikom odbył się uroczysty apel, który ponownie w tym roku był wspólną uroczystością dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie  uroczystości zostały wręczone odznaczenia  resortowe i korporacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osób pracujących i współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Funkcjonariuszom PSP wręczone zostały również awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości wzięli udział m.in.:
-Pan Edward Siarka – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie i jednocześnie członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
-Pan  starszy brygadier Marek Bębenek  – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP,
-Przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz inni wielce znamienici goście.
Kompanię Honorową wystawiła Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu.  Dowódcą kompanii był st. kpt. Konrad Gurgul. Poczet sztandarowy stanowili
dowódca pocztu    –  mł. kpt. Jakub Liszka
sztandarowy    –  mł. asp. Krzysztof  Wolak
asystujący     –  mł. asp. Marcin Siwulski
Poczet flagowy tworzyli
dowódca pocztu     – mł. asp. Marcin Pietrucha
flagowy     – mł. ogn. Dariusz Kieblesz
asystujący     – ogn. Łukasz Gurba

Kompanię towarzyszącą tworzyli strażacy OSP z Gminy Grybów. Dowódcą kompanii był  dh Jan Kuczaj z OSP Kąclowa.

Poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP stanowili strażacy z OSP z Gminy Grybów.
Dowódcą pocztu sztandarowego był  Piotr Góra z OSP Kąclowa, Sztandarowym był  Broda Jerzy z OSP Kąclowa a Asystującym był Broda Krzysztof z OSP Kąclowa

Uroczystość uświetniła  Orkiestra  Ochotniczej Straży Pożarnej z Piwnicznej-Zdroju. Kapelmistrzem orkiestry jest Sławomir Biel.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył D-ca uroczystości starszy kapitan Piotr Wysowski a meldunek przyjął Pan starszy brygadier Marek Bębenek– Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka cz.1

Powiatowe obchody Dnia Strażaka cz.2

Powiatowe obchody Dnia Strażaka cz.3

Powiatowe obchody Dnia Strażaka cz.4

 8.05.2018 – Niebezpiecznie zwisająca gałąź nad drogą (Kąclowa)

5.05.2018 – Gminne obchody Dnia Strażaka, Stróże 2018

W dniu 5 maja 2018r. odbyły się gminne obchody „Dzień Strażaka”, gospodarzem tegorocznych obchodów tego święta była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżach.

Uroczystości DNIA STRAŻAKA, poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji strażaków odprawiona w Kościele Parafialnym w Stróżach.

Po Mszy Świętej kapelan Strażaków Gminy Grybów ks. Marcin Krępa dokonał poświęcenia dwóch nowo zakupionych samochodów bojowych marki STEYER dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżach.

Meldunek o gotowości pododdziałów złożył Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Grybowie st. kpt. Piotr Wysowski  zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg.  Markowi Bębenkowi.

Życzenia do strażaków skierowali również obecni na uroczystości zaproszeni goście.

Podczas Gminnych obchodów „Dnia Strażaka 2018” odznaczenia z naszej OSP otrzymali:

Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa: dh. BRODA Krzysztof

Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa: dh. KOSZYK Krzysztof

3.05.2018 –  Obchody Dnia Strażaka, Grybów 2018

3.03.2018 (15:32) – Pożar drewnianego garażu przy budynku mieszkalnym (Wawrzka)

23.02.2018 – Pożar budynku gospodarczego z garażem (Binczarowa)

23 lutego około godziny 20.39 nasza jednostka zadysponowana została do gaszenia pożaru w Binczarowej.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że pożarem objęty był budynek gospodarczy z drewnianym garażem. W pobliżu miejsca zdarzenia nie było hydrantów oraz punktów czerpania wody. Dowożenie wody nie było możliwe z powodu zalegającej na jezdni pokrywy śnieżnej. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Spaleniu uległ budynek gospodarczy wraz z garażem. Działania gaśnicze prowadzone przez 11 zastępów i 56 strażaków trwały prawie pięć godzin. Przyczyna pożaru jest nieustalona.

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej zaprasza swoich druhów i wszystkich mieszkańców Kąclowej na walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP za mijający 2017 rok, które odbędzie się w dniu 13.01.2018 r. (Sobota) o godzinie 15:00 w strażnicy OSP Kąclowa. 

RADOSNYCH ŚWIĄT !!

 Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej zaprasza swoich druhów i wszystkich mieszkańców Kąclowej na walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP za mijający 2017 rok, które odbędzie się w dniu 13.01.2018 r. (Sobota) o godzinie 15:00 w strażnicy OSP Kąclowa. 

Gminne spotkanie opłatkowe

28 grudnia 2017 roku w Domu Strażaka w Kąclowej odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z naszej gminy połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, na które przybyli przedstawiciele jednostek OSP. Swoją obecnością zaszczycili zebranych: Gminny Kapelan Strażaków, władze gminy z Wójtem, władze Miasta Grybowa z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady na czele, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Przybyłych gości powitał Paweł Fyda − prezes Zarządu Gminnego, który zainaugurował również kampanię zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2018 roku. Komendant Gminny Piotr Wysowski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Związku za rok 2017.

Następnie ks. Proboszcz parafii Kąclowa odczytał fragment Pisma Świętego oraz poświecił opłatki, którymi łamali się wszyscy obecni na uroczystości, życząc sobie bezpiecznych, zdrowych spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia zamierzeń w nadchodzącym 2018 roku.

Po życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego poczęstunku, przygotowanego przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w Kąclowej.

Podczas spotkania kolędy bożonarodzeniowe zaprezentowały dzieci pod przewodnictwem p. Ewy Matuły.