Zarząd OSP

Prezes– Matuła Tadeusz ****

Naczelnik – Kuczaj Jan ***

Z-ca Naczelnika – Góra Piotr **

Skarbnik – Gruca Krzysztof  *

Sekretarz – Koszyk Krzysztof *

Członek zarządu – Święs Tadeusz *

Gospodarz – Matuła Adam *

Funkcje prezesów po II wojnie światowej sprawowali:

Stanisław Stelmach – 13 lat

Bolesław Grybel – 6 lat

Józef Góra – 9 lat

Stanisław Gruca – 10 lat

Stanisław Skrabski od 1991 – 2011

Matuła Tadeusz – od 2011

Funkcję naczelników po II wojnie sprawowali:

Andrzej Główczyk – 5 lat

Jan Główczyk 5 lat

Wojciech Broda 13 lat

Stanisław Gryboś 35 lat

Jan Broda od 2001 do 2011

Kuczaj Jan od 2011 r.