Archiwum 2017

Gminne spotkanie opłatkowe

28 grudnia 2017 roku w Domu Strażaka w Kąclowej odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z naszej gminy połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, na które przybyli przedstawiciele jednostek OSP. Swoją obecnością zaszczycili zebranych: Gminny Kapelan Strażaków, władze gminy z Wójtem, władze Miasta Grybowa z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady na czele, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Przybyłych gości powitał Paweł Fyda − prezes Zarządu Gminnego, który zainaugurował również kampanię zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w 2018 roku. Komendant Gminny Piotr Wysowski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Związku za rok 2017.

Następnie ks. Proboszcz parafii Kąclowa odczytał fragment Pisma Świętego oraz poświecił opłatki, którymi łamali się wszyscy obecni na uroczystości, życząc sobie bezpiecznych, zdrowych spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia zamierzeń w nadchodzącym 2018 roku.

Po życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego poczęstunku, przygotowanego przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w Kąclowej.

Podczas spotkania kolędy bożonarodzeniowe zaprezentowały dzieci pod przewodnictwem p. Ewy Matuły.

11.12.2017 GODZ. 20.45 USUWANIE SKUTKÓW WICHURY

SZKOLENIE STRAŻAKÓW OSP ZAKOŃCZONE

W dniu 5 grudnia 2017 r. zakończyło się trwające od początku listopada „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” prowadzone w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” , przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

  • funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu
  • funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie trwało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła między innymi: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielaniu pierwszej pomocy, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń. Ponadto w dniu 24.11.2017 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Krakowie, przygotowując oraz sprawdzając umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej ukończyło 6 strażaków naszej OSP: Matuła Michał,Kuczaj Joanna, Broda Jerzy,Święs Dominika, Święs Szymon oraz Gruca Marek . Strażacy ci w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego naszej jednostki  OSP. Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem aby strażak OSP mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Galeria zdjęć z egzaminu

KALENDARZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĄCLOWEJ NA ROK 2018 JUŻ GOTOWY !!

OSP KĄCLOWA – KALENDARZ 2018

30.11.2017  – WYPOMPOWANIE ZANIECZYSZCZONEJ WODY ZE STUDNI (KĄCLOWA)

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

W dniu dzisiejszym 20.11.2017 r  w godzinach popołudniowych w naszej jednostce została przeprowadzona Inspekcja Gotowości Operacyjnej. Tuż po godz. 13.00  na plac remizy podjechał samochód operacyjny KM PSP w Nowym Sączu i została włączona syrena alarmowa. W czasie alarmowania do remizy przybyło 6 druhów OSP. W ramach kontroli sprawdzono czas wyjazdu alarmowego, pojazd, sprzęt w pojeździe, a w ramach ćwiczeń mieliśmy rozwinięcie bojowe.
Udało mam się uzyskać świetną ocenę BARDZO DOBRĄ.

11.11.2017 GODZ.9.11 – POŻAR PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO (GRYBÓW OŚ. BIAŁA WYŻNA)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Szkolenie Podstawowe dla Strażaków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Dnia 6 listopada br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej rozpoczęło się Szkolenie Podstawowe Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grybów biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Oficjalnego otwarcia i powitania  słuchaczy dokonał Komendant Gminny st. kpt. Piotr Wysowski. W szkoleniu udział biorą  druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu Gminny Grybów włączonych do KSRG jak i spoza  systemu. Z naszej jednostki udział w szkoleniu rozpoczęło 6 druhów OSP. Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Kolejny sprzęt dla trafił do naszej jednostki

31 października br. Ochotnicza Straż Pożarna w Kąclowej pozyskała nowy sprzęt w ramach dofinansowania  środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nasza jednostka wzbogaciła się o Drabinę ZS2095/3 oraz węże do  motopomp  W 75 – 2 szt. oraz  W 52 – 2 szt. Połowę środków otrzymaliśmy w ramach dofinansowania, drugą połowę z Urzędu Gminy.

4.11.2017 GODZ.10.05 – ZABEZPIECZENIE TERENU WYCINKI DRZEW.

 29.10.2017 GODZ. 23.08 – DRZEWO POWALONE NA DROGĘ.

 ĆWICZENIA GMINNE 2017

28 października 2017 roku o godzinie 14.00  na obiektach firmy TadexPol  odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP. Założono, że w Obiekcie w którym są zwierzęta  z niewiadomych przyczyn powstał pożar słomy. W zadymionym budynku  pozostała jedna osoba, którą należało odnaleźć i ewakuować z zagrożonej strefy. Osobie ewakuowanej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy.  Strażacy  pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.  W celu ugaszenia pożaru podano prądy gaśnicze wody.  Wodę do pożaru  dostarczano poprzez dowożenie z rzeki oraz przepompowanie z samochodów. Cele ćwiczeń zostały zrealizowane.

28.10.2017 – GODZ. 7.13 – WYPOMPOWANIE ZANIECZYSZCZONEJ STUDNI

TRWA GENERALNY REMONT GARAŻU ORAZ POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W REMIZIE OSP !!


I MIEJSCE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W GRYBOWIE !!

Zawody Sportowo Pożarnicze podczas Festynu Rodzinnego

W dniu 28.05.2017 przy słonecznej i bezchmurnej pogodzie odbył się VII Festyn Rodzinny na placu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kąclowej. Jak co roku nie mogło tam zabraknąć naszych druhów.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy zawody sportowo – pożarnicze dla uczniów ze Szkoły Podstawowej. Łącznie startowało 11 drużyn dwuosobowych.

Zadanie drużyn polegało na: przeskoczeniu rowu, bieg slalomem, napełnieniu wiadra z wodą za pomocą kubków 0.5l, następnie przy użyciu hydronetki strażackiej zwaleniu ogników które były umieszczone w specjalnie przygotowanej płycie.

Po zakończeniu zawodów drużyna, która zdobyła I miejsce otrzymała dyplom oraz nagrody ufundowane przez dyrekcję zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Zawody cieszyły  się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.

Klasyfikacja zawodów:

Klasa 4:

I miejsce – Michał Broda, Michał Broda:  1,37,00 min

II miejsce –  Patryk Radzik, Kamil Główczyk:  1,40,05 min

III miejsce  –  Paulina Pękala, Dominika Kmak: 1,40,30 min

IV miejsce –  Sebastian Skraba, Nicolo Kozubek: 1,42,31 min

Klasa 5:

I miejsce – Aleksandra Kmak, Małgorzata Gruca: 1,07,29 min

II miejsce – Łukasz Bydłoń, Karol Święś: 1,16,97 min

III miejsce – Mateusz Główczyk, Przemysław Smoła: 1,28,32 min

Klasa 6:

I miejsce – Marcelina Matuła, Joanna Matuła: 1,16,71 min

II miejsce – Dominika Broda, Magdalena Główczyk: 1,36,21 min

Dowóz wody do prac związanych z budową nowej estakady

Zaproszenie !!!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąclowej serdecznie zaprasza na uroczystości 3 maja i obchody  Dnia  Strażaka, które odbędą się 3 maja 2017 w Grybowie.  Obchody rozpoczną się mszą św. W Bazylice Mniejszej w Grybowie o godz. 9 30. Potem nastąpi przemarsz pod pomnik w parku i złożenie kwiatów.

Zbiórka wszystkich chętnych strażaków na wyjazd odbędzie się 3 maja 2017 w remizie OSP Kąclowa godz. 8.00.

Udział druhów OSP w Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Białej Niżnej 23.02.2017

W dniu 23 lutego 2017 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarne w Białej Niżnej odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs został zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nad poprawną organizacją czuwali Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz prezes zarządu OMG w Grybowie pan Paweł Fyda.

Turniej Wiedzy polegał na pisemnym Teście Wiedzy.

Szkołę Gimnazjalną w Kąclowej reprezentowali: Paweł Gruca, Jadwiga Kuczaj i  Mateusz Skrabski.

III Halowe Powiatowe Zawody Zawody Sportowo Pożarnicze w Brzeznej

Dnia 4 lutego br. na Hali sportowej w Brzeznej odbył się III Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Sportowo Pożarniczych „Brzezna 2017”. W turnieju udział wzięło 342 zawodników  z  70 drużyn . Naszą jednostkę reprezentowała drużyna chłopców  w składzie: Matuła Kamil, Gruca Paweł, Skrabski Mateusz, Romanek Jan i Zieliński Mikołaj. Zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony uzyskując dobre wyniki czasowe. Miła atmosfera i świetna zabawa utwierdziły chęć startu naszych zawodników w  przyszłorocznych zawodach.

Triduum Paschalne

Wykaz członków OSP Kąclowa pełniących służbę bezpieczeństwa pożarowego w czasie żniw w 1946 roku.

Nowy sprzęt łączności radiowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kąclowej doposażyła swój sprzęt łączności i dowodzenia o dwie nowe radiostacje przenośne BAOFENG. Są to modele niezawodnego radia Baofeng, które są uniwersalnym narzędziem do komunikacji radiowej zarówno w powietrzu, na lądzie jak i morzu. Klasa szczelności IP67 zapewni całkowitą ochronę przed kurzem oraz efektami zanurzenia w wodzie o głębokości do 1m.

Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

W dniu. 8.I.2017 w remizie OSP Kąclowa odbyło się zabranie sprawozdawcze za 2016 rok. Jednymi z głównych punktów zebrania były sprawozdania z działalności jednostki OSP za 2016 rok.

Sprawozdania z działalności składał Naczelnik, Skarbnik oraz przewodniczący komisji rewizyjnej.

Przedstawiamy kilka najważniejszych punktów zawartych w sprawozdaniach:

  • W roku sprawozdawczym 2016 odnotowano 8 wyjazdów do akcji ratowniczych, we wszystkich akcjach udział brało łącznie 50 naszych druhów.
  • W okresie sprawozdawczym przeszkolonych zostało 13 naszych druhów: szkolenie KPP – 12 druhów – szkolenie zostało przeprowadzone w naszej Jednostce. Szkolenie Dowódców oraz Naczelników OSP – 1 druh – obydwa szkolenia przeprowadzone w PSP Nowy Sącz.